Svarīga informācija par darba laiku, darba attiecībām un nodokļu iemaksām

Virsstundu darbs un braukšanas izdevumi

Par darbu, kas pārsniedz 9 stundas dienā un 40 stundas nedēļā tev pienākas 50% virsstundu piemaksa. Par darbu, kas tiek veikts laika posmā starp plkst 21.00 un 06.00 un par darbu svētdienās un svētku dienās tev pienākas 100% piemaksa. Tu vari prasīt braukšanas un dzīvesvietas izdevumu segšanu gadījumos, kad tu tiec nosūtīts darbā uz citu vietu, kur nepieciešams arī pārnakšņot. Gadījumos, kad tiec sūtīts komandējumā uz Norvēģiju no firmas, kura reģistrēta Latvijā, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai jābūt atrunātai darba kontraktā. Darba devēja pienākums ir rūpēties par darba drēbēm, aizsardzības priekšmetiem un kārtīgām ēsanas telpām, garderobēm un mazgāšanās telpām.

Ir svarīgi apzināties, ka, attiecībā uz darba laiku, Norvēģijā pastāv stingri likumi. Ja tu strādā vairāk kā pamatdarba laiku, tas var tev radīt problēmas brīdī, kad varas iestādes izvērtēs iespēju atjaunot tavu uzturēšanās atļauju. Uzņēm kontaktus ar apvienību, lai iegūtu vairāk inormācijas par likumiem, kas ir spēkā šajā sakarā.

 

Nodokļi:

Mēs gribam vērst tavu uzmanību uz to, ka Norvēģijā darbojas cita nodokļu iemaksas sistēma kā Latvijā.

Norvēģijā darba devēja pienākums ir atvilkt no tavas algas priekšapmaksas nodokli un iemaksāt to ieņēmuma dienestam. Bet, ja darba devējs to neizdara, prasība par šo nodokļu iemaksu var tikt vērsta pret tevi kā algas saņēmēju. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai tu katru mēnesi saņemtu algas lapiņas, kā arī saglabāt tās, jo tās kalpo kā dokumentācija tam, ka darba devējs ir atvilcis nodokli no tavas algas (tam ir jābūt norādītam tavā algas lapiņā). Norvēģu nodokļu iestādes sadarbojas ar citām valstīm, lai piedzītu šādus nodokļus, tāpēc tas nepalīdzēs, ja tu vienkārši aizbrauksi prom uz savu mītnes zemi un vairs neatgriezies atpakaļ. Tad tu vienkārši saņemsi rēķinu par neiemksātiem nodokļiem no nodokļu iestādēm Latvijā.

 

Svarīgas lietas, par kurām tev jārūpējas pašam:

Svarīgākais, ko tu vari darīt pats, ir rūpēties par to, lai tev būtu rakstisks darba kontrakts, lai tu regulāri saņemtu algas lapiņas un apstiprinātas taimlistes vai arī cita veida rakstisku pārskatu par to, cik daudz stundas tu esi stradājis, kad un kur. Nonākot konfliktā ar darba devēju, tie ir tavi vienīgie pierādījumi!!!

 

Nepiekrīti sava darba devēja piedāvājumam reģistrēt tevi kā individuālo uzņēmēju!

Aizvien biežāk ārzemju darba ņēmēji tiek piemānīti, kārdināti vai piespiesti piereģistrēties kā individuālie uzņēmēji. Šādā veidā darba devēji mēģina apiet pamatstandartus, kurus profesionālo apvienību kustība ir panākusi, pateicoties vispārinātajām tarifu norunām. Būt savas firmas īpašniekam varbūt izklausās kārdinoši, bet tas var izrādīties bīstams slazds. Kā individuālajam uzņēmējam tev ir jāmaksā MVA nodoklis (pievienotās vērtības nodoklis, MVA, moms), kā arī priekšapmaksas nodoklis un darba devējam attiecībā uz tevi vairs nav jāpilda tie pienākumi, kādi viņam būtu, ja jūsu starpā pastāvētu darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Tas nozīmē, ka tu neesi apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā, no tevis var pieprasīt atbildību par sabojātiem materiāliem un darbarīkiem, kā arī tev nav tiesību prasīt atvaļinājuma naudu, samaksu par virsstundu darbu, kā arī slimības naudu. Visas šīs pasības darba devējam ir jāpilda tikai tad, ja viņam ar tevi ir noslēgts kontrakts kā ar darba ņēmēju par pieņemšanu darbā. Savukārt kā individuālais uzņēmējs tu saņemsi slimības naudu tikai pēc 16 dienām un tikai 65% apmērā, salīdzinoši ar 100% slimības naudu, uz kuru tev ir tiesības kā darba ņēmējam. Īsi sakot: tava situācija būs daudz nestabilāka un «priekšrocības» kā individuālajam uzņēmējam var kļūt par traucēkļiem.