Nepaliec viens!

Neatkarīga apvienība

Oslo Celtniecībā strādājošo apvienība ir apvienība, kas tiek uzturēta no iemaksātajām biedru naudām. Mēs esam pilnībā neatkarīgi no Novēģijas varas iestādēm un mēs, kas strādājam apvienībā, paši esam bijuši saistīti ar būvniecību. Tāpēc mums ir labas zināšanas par celtniecības nozari. Mēs esam piederīgi Arodbiedrību apienībai (Fellesforbundet), kas ir lielākā strādājošo apvienība privātajā sektorā Norvēģijā ar 160 000 biedriem, kā arī Valsts apvienībai (LO), valsts lielākajai profesionālo organizāciju savienībai un vadošajai organizācijai. Tas mums dod spēku un norvēgu darba devēji mūs uzklausa, kad mēs runājam.

Ja pietiekoši daudzi no jums jūsu firmā kļūst par apvienības biedriem, jums ir iespēja pieprasīt algas vienošanos. Tā ir vienošanās, kas nodrošina labākus algas un darba apstākļus salīdzinot ar tiem, kādus nosaka likums. Šāda prakse ir parasta norvēģu uzņēmumos. Pēdējos gados arī firmas, kurās strādā galvenokārt ārzemju darbaspēks, ir sākušas to praktizēt, piemēram Adecco. 

Tarifu noruna (tarifu vienošanās, «tariffavtale») attiecas gan uz uzņēmumā strādājošajiem apvienības biedriem, gan uz tiem, kuri nav apvienības biedri. Tas tā tiek darīts viena iemesla dēļ, lai novērstu nevēlamu konkurenci darba ņēmēju starpā, jo pretējā gadījumā darba devējs izvēlētos darbiniekus, kuri nav apvienības biedri. Tomēr uzņēmumā, kurā nav apvienības biedru, nav iespējams noslēgt tarifu vienošanos. Citiem vārdiem runājot, ar savu biedra statusu tu rūpējies par labākiem algas un darba apstākļiem. Tādēļ tu esi laipni aicināts kļūt par apvienības biedru!

 

Solitdaritāte

Paliekot pats par sevi, tu, kā celtniecībā strādājošais, nonāc tev mazak izdevīgā situācijā. Tikai kopā mēs varam parūpēties par drošām darba vietām un pieņemamiem algas un darba apstākļiem. Profesionālās apvienības balstās uz ideju par to, ka mēs varam palīdzēt viens otram un stiprākie var panest daļu no vājāko smaguma. Kādu dienu tas vari būt tu, kam vajadzīga palīdzība.

Juridiskā palīdzība

Īpaši strādājot svešā valstī, cilvēks var atrasties nelabvēlīgā pozīcijā. Likumdošana var būt nepilnīga, kas daudziem negodīgiem darba devējiem dod iespēju apmānīt savus darba ņēmējus un tad bieži var gadīties tā, ka cilvēks viens ir bezpalīdzīgs. Kā apvienības biedrs tu vari saņemt bezmaksas juridisko palīdzību un mums ir pieejami labākie advokāti gadījumos, kad tev ir vajadzīga palīdzība darba tiesību jautājumos, BET...

TEV IR JĀBŪT KĻUVUŠAM PAR BIEDRU PIRMS PROBLĒMA RADUSIES! TĀDĒĻ PIESAKIES TŪLĪT!

Apdrošināšana

Kā apvienības biedram tev ir pieejami vairāki apdrošināšanas veidi. Daži no tiem ir spēkā laikā, kamēr tu uzturies Norvēģijā. Pamatapdrošināšana, kas sniedz pirmo ekonomisko atbalstu nāves gadījumos un brīvā laika nelaimes gadījumos, ir spēkā visā pasaulē, gan brīvajā, gan darba laikā.Dzīvesvietas apdrošināšana attiecas uz gadījumiem, kad notikušas zādzības, ugunsnelaimes utml., kas skar tev piederošo mantību Norvēģijā/Skandināvijā. Uzņem kontaktus ar apvienību, lai saņemtu vairāk informācijas.