Minimālā alga

Strādājot celtniecības objektos Norvēģijā, tev ir tiesības prasīt sekojošu minimālo stundu samaksu/algu (pirms nodokļu nomaksas):

  • Darbiniekiem ar speciālo izglītību: 203,80 NOK (01.12.2018)
  • Darbiniekiem bez speciālās izglītības un ar vismaz 1 gada pieredzi: 191,00 NOK
  • Darbiniekiem bez speciālās izglītības un bez pieredzes: 183,10 NOK
  • Darbiniekiem jaunākiem par 18 gadiem: 122,90 NOK


Praksē algas parasti ir augstākas par minētajām. Vidējā alga celtniecībā strādājošajiem Norvēģijā 2011 .gadā bija aptuveni 200 NOK, bet centrālajos rajonos stradajošie bieži saņem vairāk kā 220-250 NOK stundā. Tev ir arī tiesības prasīt atvaļinājuma naudu. To sastāda 10,2% no kalendārā gada laikā nopelnītās brutto algas un informācijai par tavu šī brīža atvaļinājuma naudas apjomu ir jābūt rakstītai katrā algas lapiņā. Atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta reizi gadā (parasti jūnijā). Tā tiek aprēķināta, izejot no iepriekšējā gadā nopelnītā. Izbeidzot darba attiecības, tev pēdējā algas dienā jāsaņem gan neizmaksātā alga, gan atvaļinājuma nauda.