Jaunumi

Par jauno kārtību saistībā ar uzturēšanos Norvēģijā, kura stājās spēkā ar š.g. 1.oktobri iespējams izlasīt šeit: share.acrobat.com/adc/document.do 

Par algu izmaksas solidāro atbildību: acrobat.com/#d=ERA09cihOd-4ulDLHsRwZw